Lad os gøre det helt klart. MIINLANDSBY´s mission er styrke fællesskabet i landsbyerne. Måske bor du i en landsby, måske er du bare på besøg som gæst eller turist. Uanset hvad – er..

..MINLANDSBY bygget med ❤️ til landsbyen.

Vi håber derfor også at du vil være med til at styrke fællesskabet sammen med os ved at følge disse regler.

Reglernes indhold.

A. Korrekte meddelelser:

1 Det er MINLANDSBYnyheders opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte.

2 Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt.

3 Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare.

4 Angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde. Dette gælder i særlig grad krænkende eller skadelige udsagn.

5 Det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer.

6 Berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på MINLANDSBY redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen.

B. Adfærd i strid med god presseskik

1 Meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse.

2 Selvmord eller selvmordsforsøg bør ikke omtales, medmindre klar almen interesse kræver eller begrunder offentlig omtale, og i så fald bør omtalen være så skånsom som mulig.

3 Ofre for forbrydelser eller ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende til de implicerede.

4 Der bør opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionelt indhold. Tekst, lyd og billeder foranlediget af direkte eller indirekte kommercielle interesser bør kun bringes, hvis et klart journalistisk kriterium taler for offentliggørelse.  

C. Kopiering af tekst og billeder

Man skal være opmærksom på at tekst og billeder IKKE må kopieres online fra andre medier eller lign. Dette er tyveri og brugeren vil blive gjort erstatningsansvarlig. (læs mere i vilkår og betingelser).   

Spørg altid ejeren til tekst og billede, om man kan få lov til at benytte tekst eller billede.   

D. Bidragsspor

Vi har et bidragsspor som er med til at bidrage positivt til fællesskabet. Bidragssporet er udelukkende til at styrke fællesskabet eller være med til at finde løsninger. Det kan f.eks. være at brugere kan bidrage med ekstra viden til en historie eller et sprøgsmål til en begivenhed. I vores steder kan man bidrage med nyttig viden om et sted man har besøgt.

Bidragsspor må ikke bruges med en adfærd der er provokerende, fordømmende, sarkastisk, nedsættende og lign. Disse vil blive fjernet af ambassadør, administrator eller MINLANDSBY.

E. Brugerprofil

I landsbyen kender vi hinanden og derfor har vi høj tillid til hinanden. Derfor – opret dig med dit rigtige navn, med den rigtige adresse og find et ledigt brugernavn der passe godt til dig. Læs mere om hvad vi benytter din data til under privatlivspolitik.

MINLANDSBY ApS forholder sig retten til at slette/redigere indhold som ikke overholder reglerne. 

Ved spørgsmål kontakt venligst info@minlandsby.dk

Fandt du det du søgte ?

Hjælpecenter - MINLANDSBY

Comments are closed.